Hagar Peeters

Hagar Peeters (1972) studeerde Cultuurgeschiedenis en Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht. Ze debuteerde in 1999 met de bundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Net als bijvoorbeeld generatiegenoot Ingmar Heytze was ze in de eerste jaren van de 21e eeuw regelmatig op een podium te horen. Een deel van haar gedichten lijkt dan ook wel een beetje op de voordracht te zijn geschreven en heeft een lichte, frisse toets.

Hagar Peeters - Ook wij, Titaantjes

We hadden geen benul van hoe het liep.
We deden dingen omdat je dingen doet.
We richtten daden aan en lazen soms een boek
om te vieren dat gedachten niet vergingen.

We gingen door omdat je verder moet
of bleven haken aan een onverwachte blik
omdat er blikken zijn waarmee iets wordt bedoeld,
vooral wanneer bedoeld was wat wij wilden.

We vingen aan en rondden ook wel af
maar wat in gang gezet was ging zijn eigen weg toch weer.
We maakten plannen, legden ons erbij neer
dat dingen gingen zoals ze niet waren voorvoeld.

We liepen af toen het eenmaal zo ver was
dat wat niet voorvoeld was onomkeerbaar bleek.
we lieten wat we hadden in de steek
en zochten naar wat ons verlaten had.

uit: Koffers zeelucht 2003)

Het gedicht 'Ook wij, Titaantjes'

Aan de Volkskrant vertelde Hagar Peeters hoe ze Titaantjes van Nescio las op de middelbare school. Daardoor geïnspireerd schreef ze later 'Ook wij, Titaantjes' "om het herkenbare levensgevoel van deze groep jongens". Meer over Nescio's Titaantjes (1915) staat onder andere hier.